Czech EnglishNaše společnost NOTUS EQUITY s.r.o.

se již od roku 2012 na základě předchozí více než dvacetileté úspěšné manažerské praxe věnuje zvyšování efektivity firem, jejich restrukturalizaci a krizovému managementu, komplexnímu zabezpečení a řízení projektů akvizic (nákupu firem či podílů v nich), efektivního prodeje firem i jejich nutných postakvizičních změn.

Naše služby poskytujeme společnostem/obchodním korporacím i soukromým podnikům OSVČ.V rámci námi řízených (re)investičních projektů též dlouhodobě připravujeme firmy na jejich úspěšný prodej a věnujeme se v případě potřeby i jejich krizovému managementu. Specifickou formou našich projektů pak jsou i nutné generační změny společností jejích původních zakladatelů a to vždy dle pečlivé analýzy jejich potřeb a přání.

Nedílnou součástí našich aktivit jsou též unikátní vzdělávací a poznávací semináře pro majitele firem a jejich management, které připravujeme vždy "na míru" dle individuálního zadání a aktuálních potřeb daného klienta/firmy.Řízení projektů zvyšování efektivity firem často vázaných na souběžné námi řízené investiční, akviziční nebo prodejní projekty.

Optimalizace HR, organizačních struktur a firemních procesů s důrazem na efektivitu a její zvýšení dle cílů a potřeb majitelů firem. Analýzy a reorganizace výrobních, obchodních a marketingových procesů.Řízení projektů akvizic firem včetně jejich vyhledání, právního a ekonomického due diligence, cenového vyjednávání, přípravy akviziční dokumentace i asistence při jejich převzetí.

Řízení projektů nutných postakvizičních změn - fúzí, slučování pracovních týmů, interních procesů a IT i jejich optimalizace.Řízení projektů investičního financování pracovního i rozvojového kapitálu firem formou vyhledání strategického investora i klasických bankovních úvěrů.

Efektivní prodej firem nebo podílů v nich včetně řízení všech souvisejících procesů právních, ekonomických, obchodních i personálních.

více informací zde více informací zde více informací zde
Naše služby jsou zcela důvěrné a jsou efektivní pro majitele a nejvyšší vedení firem s ročním obratem již od zhruba 25 mil. Kč.
Neváhejte nás kontaktovat k prvotnímu setkání a konsultaci, která je samozřejmě zcela zdarma.
© NOTUS EQUITY s.r.o. 2012-2019