Czech EnglishZvýšení efektivity firmy bývá součástí většiny našich projektů, ať již jako samotný cíl nebo jako součást akvizic nebo prodeje podniků.

Společně se zadavatelem nejprve (re)defininujeme cíle a parametry efektivity, ať již jsou finanční (zvýšení zisku, generované marže, výnosů a nákladů či jednotkové produktivity práce) nebo marketingové (podíl na trhu, opakované nákupní chování, znalost značky atd.).

Efektivitu vnímáme především jako plnění cílů a očekávání majitelů firmy (společníků, podílníků či akcionářů) ať již jsou jakékoliv a její zvyšování jako nárůst míry jejich dlouhodobé spokojenosti.

Věnujeme se (pokud si zadavatel nepřeje jinak) všem aspektům fungování firmy, všem cílovým skupinám ovlivňujícím její efektivitu i vztahům mezi nimi.

Po úvodní detailní analýze aktuální situace navrhujeme efektivní řešení, tedy opatření v oblasti HR, obchodu, marketingu, výzkumu a vývoje i IT a to včetně potřebných změn organizační struktury, zdrojů financování nutného pracovního kapitálu firmy i investičního rozvoje.

Po schválení zadavatelem pak efektivně řídíme všechny potřebné změny, avšak vždy s důrazem na maximální motivaci a zapojení interního týmu firmy tak, aby tento i po ukončení naší činnosti dále samostatně maximálně efektivně rozvíjel firmu.

V případě potřeby krizového managementu přebíráme dočasně i interní managerské pozice a řídíme případně nutné procesy změn organizační struktury a outplacement odcházejících pracovníků firmy.Absolutně věříme ve své schopnosti, znalosti a zkušenosti. Proto vám garantujeme, že v případě nedosažení stanoveného zvýšení efektivity budou všechny naše služby pro vás zcela zdarma. Jinak je naše odměna přímo závislá na míře dosaženého zefektivnění.
© NOTUS EQUITY s.r.o. 2012-2019