Czech English

Naše projekty a jejich projektové týmy jsou vždy řízeny zakladatelem a majitelem společnosti, který též většinou osobně vede naše specializované semináře:

Mgr. Michal Krejčí

Manažer odvětví za rok 2008 v anketě Manažer roku vyhlašované Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Realizace a řízení mnoha akvizičních, investičních a restrukturalizačních projektů v celkovém objemu v řádech miliard Kč. Spolupráce s mnoha auditorskými a ekonomickými partnery (PricewaterhouseCoopers, Delloite, ADU.CZ), právními poradci (Havel&Partners, White&Case, Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři) i poskytovateli bankovního provozního i akvizičního financování (LBBW Bank, Unicredit, Komerční banka, Expobank) i private equity fondy investičního kapitálu.

Ve vlastní dřívější více než dvacetileté manažerské praxi generálním ředitelem a předsedou představenstva Albatros Media a.s., největšího českého nakladatelského domu provozujícího 14 samostaných nakladatelství a vlastní celoplošnou skladovací a logistickou distribuci DISTRI.CZ, krizovým manažerem a obchodním a marketingovým ředitelem BONTON holding/Bontonfilm a.s., manažerem B2B marketingu TV Nova (CET21), obchodním ředitelem Arbomedia/IP Praha, evropské sítě mediálních zastupitelství a v dalších pozicích. Postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze - Oceňování podniku/obchodního závodu, absolutorium MFF UK Praha (matematika, počítače).Odborným garantem ekonomických částí našich projektů (audit, daně, účetnictví) je

Ing. Simona Pacáková

Auditorka, členka Komory auditorů České republiky č.1825.
Daňový poradce, člen Komory daňových poradců č. 439.
Soudní znalec v oboru Ekonomika/Účetní evidence.

Předsedkyně Metodické rady Svazu účetních.
Místopředsedkyně Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace.
Zástupce Svazu účetních v Národní účetní radě.
Dlouholetá lektorka vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, od roku 1991 vede vlastní účetní firmu. Postupně rozšířila své aktivity na daňové poradenství (1993), auditorskou činnost (2001), znaleckou činnost (2004) a lektorskou činnost (2008).


© NOTUS EQUITY s.r.o. 2012-2019